Księgowość Wesoła

Księgowość Wesoła wita!

Biuro rachunkowe Hanna Wilkus oferuje Państwu kompletny zakres usług księgowych, a także płacowych dla firm i organizacji bez względu na ich rozmiar i rodzaj działalności. W ramach oferty zapewniamy Państwu bezpłatne doradztwo. Księgowość Wesoła również dla klientów z innych dzielnic Warszawy, Sulejówka, Wiązownej, Zakrętu i Mińska Mazowieckiego.

Nasze biuro rachunkowe składa się tylko z doświadczonych pracowników. Cechuje nas przede wszystkim profesjonalizm, doświadczenie, a także wszechstronna i całościowa oferta, personalne podejście do Klienta i niskie ceny. Naszym celem jest kompleksowe wsparcie działalności gospodarczej naszych klientów. Oferujemy niezmiernie szeroki wachlarz usług księgowych. Oprócz standardowej usługi księgowej pomożemy Państwu w sprawach ogólno-biznesowych, zakładaniu własnej firmy, dobierzemy najlepsze rozwiązania z zakresu podatków.

Księgowość w firmie, to pełna księgowość, czyli rejestrowana przy pomocy księgi głównej, według ustalonego wcześniej planu kont księgowych.
W firmach które nie prowadzą działalności gospodarczej księgowość powinna być uproszczona (chociaż nie jest to mimo wszystko księga przychodów i rozchodów). Aczkolwiek ewidencjonowanie informacji o kosztach i zayskach musi być robione tak, aby na ich fundamencie można było wykonać roczne sprawozdanie finansowe.
Co roku organizacje i firmy powinny tworzyć sprawozdania finansowe (które składają się z bilansu zysków i strat, rachunku wyników finansowych i informacji dodanych). Sprawozdanie takie jest obowiązkowo przesyłane do urzędu skarbowego właściwego dla danej firmy. Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą powinny wysyłać takie dokumenty do KRS'u.

Najlepszą formą prowadzenia biura rachunkowego jest używanie odpowiedniego programu finansowo-księgowego (księgowość można także prowadzić manualnie, więc przy pomocy stosownych dzienników i kart, lecz jest to wielce czasochłonne).

Prowadzenie rachunkowości, inaczej mówiąc księgowości jest wielkim obowiązkiem dla każdej działającej firmy, który wynika z określonych norm. Punktem zwrotnym będzie tu ustawa o księgowości. Przepisy tej ustawy dotyczą każdej firmy, która ma właściwość prawną, czyli będzie zarejestrowana w KRS'ie, i również organizacji bez żadnej osobowości prawnej tj. towarzystw zwykłych. Takie organizacje jak kluby sportowe i studenckie kluby, mimo że nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym to jednak – wg ustawy o sporcie – muszą mieć osobowość prawną więc podlegają wymogom ustawy o rachunkowości.

księgowość Wesoła

Księgowość

Q?

Czym jest księgowość

A.

prowadzenie ewidencji środków trwałych
prowadzenie ksiąg w pełnym zakresie
sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych
reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS
reprezentacja Klienta podczas kontroli podatkowych
przygotowanie polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont